Keramické kamenivo Liapor

  • přírodní lehký stavební materiál, vyráběný z třetihorních jílů
  • ideální pro izolační zásypy a další aplikace
  • má nízkou objemovou hmotnost, skvělé izolační vlastnosti, je pevný, trvanlivý, odolný vůči mrazu, ohni a další skvělé vlastnosti
  • základní materiál pro výrobu dalších stavebních materiálů – zdiva, betonů, prefabrikovaných stavebních dílů...

Lehké keramické kamenivo

Liapor je velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svou podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Jedná se však o vyšší stupeň zpracování výchozího materiálu, což umožňuje, že k základním vlastnostem keramických materiálů, jako je pevnost, malá nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, přistupují u Liaporu ještě další, jako např. velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelně izolační schopnosti.

Liapor je obchodní značka Keramzitu, který vyrábí evropská skupina výrobců lehkých stavebních hmot Lias. Keramzit je obecný název pro lehká kameniva vyráběná výpalem a expandací přírodních jílů.

Liapor se vyznačuje granulovanou formou s téměř kulovitými zrny s vnitřní stejnoměrnou pórovitou strukturou a uzavřeným slinutým povrchem. Tato granulovaná forma umožňuje jeho aplikaci v mnoha oblastech stavebnictví, ale i v řadě dalších oborů. Díky síti výroben a obchodních zastoupení a díky kvalitě materiálu a poskytovaných služeb je Liapor znám po celé Evropě a i na dalších kontinentech. Protože největší část Liaporu se spotřebuje ve stavebnictví pro zásypy, betony a malty, je Liapor technicky označován jako lehké pórovité kamenivo z expandovaného jílu.

Technické informace

Technické údaje k lehkému keramickému kamenivu Liapor najdete přehledně uspořádané v následující tabulce.

Liapor - keramické kamenivo pro stavební účely

Certifikáty a prohlášení o shodě

Certifikát Liapor1Certifikát Liapor2Prohlášení o vlastnostech LiaporProhlášení výrobce LIAFLORProhlášení výrobce EKOGRITOchranná známka EKOGRIT

 
 
 
Stáhnout všechny fotografie

Novinky

Kontaktujte nás

KOMITECH spol. s.r.o.

Na Blatech 825, 395 01 Pacov

ikonka_email_1info@komitech.cz

ikonka-telefon565 442 231

  ikonka-mobil777 995 551

  ikonka-mobilFacebook

ikonka-mobilGoogle +

Zvolte komu dotaz odeslat
souhlasím se zpracováním osobních údajů