Komíny

Oheň je součástí lidstva od nepaměti a ne nadarmo se jeho objev považuje za zlomový okamžik vývoje lidského společenství. Stejně jako dokáže být prospěšný, může se lehce stát i lítým protivníkem. Na jeho zkrocení vynaložil člověk obrovské množství úsilí. Ale není to jen samotný oheň, který je nebezpečný, ale ublížit a znepříjemnit život dokážou i zplodiny, které oheň vytváří. Člověk chtěl mít z rozumných důvodů oheň co nejvíce nablízku, ideálně přímo uvnitř obydlí. To s sebou přinášelo ale množství problémů, především právě s kouřem. S ním se člověk finálně vypořádal v patnáctém století, kdy začal používat systém na odvod kouře z obytných místností nahoru, zcela mimo budovu samotnou. Tento převratný vynález do dnešní doby nazýváme komíny a je překvapivé, že přes více než půl tisíciletí se bez něj stále neobejdeme.

Komíny a jejich druhy

Stavba komínů, jako dnes vše, je velmi variabilní. Ale základní systém je vždy stejný. Nejčastěji se staví zděné komíny, ve kterých je speciální vložka zajišťující bezpečný odvod zplodin s minimálním rizikem pro budovu samotnou. V zástavbách, pro které lze obtížně realizovat stavbu vlastního komínu, například pro bytové jednotky větších domů, používáme jednovrstvé kouřovody, které se na centrální komín napojují systémy pro odvod spalin od více spotřebičů. Díky použitým materiálům lze dnes takový kouřovod, případně samotný komín s využitím flexibilních nebo pevných vložek, provést takřka jakýmkoliv typem stavby, takže firmy jsou schopné vyjít vstříc nejrůznějším požadavkům. Navíc i stávající starší komín lze velmi úspěšně a snadno revitalizovat, aby jeho výkon byl efektivnější a provoz bezpečnější.

Novinky

Kontaktujte nás

KOMITECH spol. s.r.o.

Na Blatech 825, 395 01 Pacov

ikonka_email_1info@komitech.cz

ikonka-telefon565 442 231

  ikonka-mobil777 995 551

  ikonka-mobilFacebook

ikonka-mobilGoogle +

Zvolte komu dotaz odeslat
souhlasím se zpracováním osobních údajů