Klasifikace komínů a komínových vložek

Při výběru komína nebo vložky do komína můžete narazit na problém jejího značení. Mnozí z vás si pod tajuplnou šifrou obsahující čísla a písmena v různých kombinacích nedokáže představit konkrétní výrobek. Pro ty z vás, kteří problém s novou komínovou vložkou řešíte, je připraven stručný článek.

Existuje celá řada druhů spotřebičů paliv, které se liší použitým palivem, konstrukčním řešením, přívodem vzduchu a odvodem spalin, ale i výstupní teplotou spalin, pod tlakem nebo přetlakem v kouřové cestě, stupněm vlhkosti spalin a dalšími znaky. Z tohoto přehledu je zřejmé, že není možné připojit libovolný spotřebič na libovolný druh komínové konstrukce. Je nutné jednotlivé druhy a typy spotřebičů paliv navrhovat a dodávat odpovídající komínové konstrukce.

Třídění komínů a komínových vložek

Evropská norma 1 dělí a zkouší komíny podle následujících parametrů: teploty spalin v soupuchu, tlak spalin v průduchu komínu, odolnosti proti působení kondenzátů spalin, odolnost vůči korozi a kovových komínů a odolnosti proti vyhoření sazí s údajem o nutné vzdálenosti komínové konstrukce od hořlavých stavebních materiálů. Na základě těchto parametrů být komín označen následujícími symboly :

1. ČÍSLO ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY

Norma ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky, novelizována v březnu 2003

2. TEPLOTNÍ TŘÍDA 

Tepotní třída zařazuje komíny podle zkušební teploty

 

Teplotní třída Jmenovitá provozní teplota (°C)
T080  <=80
T100 <=100
T120 <=120
T140 <=140
T160 <=160
T200 <=200
T250 <=250
T300 <=300
T400 <=400
T450 <=450
T600 <=600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TLAKOVÁ TŘÍDA N NEBO P NEBO H

Třída Únik (l.s-1.m-2) Zkušební tlak (Pa)
N1 2,0 40 pro komíny s přirozeným tahem
N2 3,0 20 pro komíny s přirozeným tahem 
P1 0,006 200 pro přetlakové komíny
P2 0,120 200 pro přetlakové komíny
H1 0,006 5000 pro vysokopřetlakové komíny
H2 0,120 5000 pro vysokopřetlaké komíny  

 

 

 

 

 

 

4. TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI PŮSOBENÍ KONDENZÁTU

Třída D  komíny, které jsou plánovitě provozovány v suchém provozu ( suché komíny)

Třída W komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozu (vlhké komíny)

5. TŘÍDA ODOLNOSTI VŮČI KOROZI

Třída odolnosti vůči korozi stanovuje tři stupně podle použitého paliva

Třída Použité palivo
1 Plyn
2 LTO do obsahu síry 0,2 % a dřevo pro otevřené topeniště
3 LTO s obsahem větším než 0,2 % síry, dřevo pro uzavřené topeniště ,uhlí, rašelina

 

 

 

 

6.TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VYHOŘENÍ SAZÍ

Třída odolnosti proti vyhoření sazí třídí komíny dvou skupin.

Třída O   komíny bez odolnosti při vyhoření sazí

Třída G   komíny odolné při vyhoření sazí

Současně se uvádí vzdálenost vnějšího povrchu komína od hořlavých stavebních materiálů v milimetrech ( např: G80 znamená komín odolný při vyhoření sazí, kde povrch komína musí být vzdálený 80 mm od hořlavého stavebního materiálu).

Třídění komínů podle způsobu výroby a montáže 

Podle způsobu výroby a montáže se komíny třídí na :

SYSTÉMOVÉ KOMÍNY

Komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů, nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek.

INDIVIDUÁLNÍ KOMÍNY

Komín, který je sestaven nebo postaven na staveništi s použitím kompatibilních dílů, které mohou procházet od jednoho nebo více výrobců. Odpovědnost za komína přebírá ten, kdo individuálně komín postavil.

DODATEČNĚ VLOŽKOVANÉ KOMÍNY

Individuální komína, kde je do stávajícího komína namontována komínová vložka od jednoho výrobce. Odpovědnost za komín přebírá ten, kdo dodatečně vyvložkoval komín komínovou vložkou.

Novinky

Kontaktujte nás

KOMITECH spol. s.r.o.

Na Blatech 825, 395 01 Pacov

ikonka_email_1info@komitech.cz

ikonka-telefon565 442 231

  ikonka-mobil777 995 551

  ikonka-mobilFacebook

ikonka-mobilGoogle +

Zvolte komu dotaz odeslat
souhlasím se zpracováním osobních údajů